Szkoły Rozwoju

Z miłości do rozwoju...

Szkoły Rozwoju

TRWA rekrutacja do Szkół Rozwoju! APLIKUJ w dniach 22.02 – 6.03.2016. Szczegóły poniżej.

Szkoły Rozwoju to nasze największe osiągnięcie. Dzięki niemu spod skrzydeł CELu wyszedł niejeden trener, coach, specjalista ds. HR, świadomy lider, PR-owiec czy fundraiser. W ramach projektu corocznie realizujemy kilka Szkół. Każda z nich trwa średnio 3 miesiące, podczas których uczestnicy przechodzą przez merytoryczny cykl szkoleń oraz obowiązkową, weryfikowaną praktykę. Projekt kierujemy głównie do działaczy społecznych oraz osób aktywnych, otwartych na nowe wyzwania i doświadczenia, chcących realnie działać i zmieniać na lepsze nasze środowisko społeczne.

Szkoły Rozwoju 2016
W 2016 roku w ramach Szkół Rozwoju planujemy uruchomić trzy projekty edukacyjne:
Szkołę Trenerów – XII edycja,
Szkołę Coachów – VIII edycja,
Szkołę HRowców – VII edycja,
Szkołę PRowców – IV edycja.

Pozostałe Szkoły w roku 2016 nie będą realizowane.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa i składa się z wypełnienia i wysłania nam, w momencie jej uruchomienia, aplikacji, następnie kandydat zapraszany jest na rozmowę rekrutacyjną. Inicjatywę kierujemy głównie do osób działających lub chcących zacząć działać w obszarze NGO. Poszukujemy ludzi pełnych pasji, chcących zmieniać swoje środowisko na lepsze.

Harmonogram procesu rekrutacji

27.01 – 7.02.2016 – termin składania aplikacji do Szkoły HRowców
29.01 – 9.02.2016 – rozmowy rekrutacyjne do Szkoły HRowców
16.02.2016 – START VII edycji Szkoły HRowców

22.02 – 6.03.2016 – termin składania aplikacji do Szkoły Trenerów, Szkoły Coachów i Szkoły PRowcówAPLIKUJ teraz!
25.02 – 14.03.2016 – rozmowy rekrutacyjne do Szkoły Coachów, Szkoły Trenerów i Szkoły PRowców
15 – 21.03.2016 – START VIII edycji Szkoły Coachów, XII edycji Szkoły Trenerów i IV edycji Szkoły PRowców

Zasady uczestnictwa
Aby stać się uczestnikiem jednego z naszych projektów należy:

 

pomyślnie przejść przez dwuetapowy proces rekrutacji (aplikacja + rozmowa rekrutacyjna),
uiścić opłatę za udział w projekcie (szczegółowe informacje dostępne na stronach poszczególnych projektów),
uczestniczyć w minimum 80 % szkoleń,
zrealizować obowiązkową praktykę określoną programowo w poszczególnych Szkołach.

Szczegółowy regulamin udziału w projekcie dostępny do pobrania TUTAJ

Kontakt
Wszystkie pytania odnośnie rekrutacji do projektu lub zgłoszenie chęci udziału w nadchodzących edycjach Szkół, prosimy kierować bezpośrednio na maile ww. inicjatyw lub na ogólny mail Stowarzyszenia: stowarzyszenie.cel@apulengo.pl